Dla wystawców

Kocury, Koteczki, Kociaki
Kocie Show Wrocław 27. 03. 2022 r.

Wszystko o kotach rasowych - pochodzenie i specyfika ras kotów,

pielęgnacja i socjalizacja.
Spotkanie dla miłośników kotów, właścicieli i hodowców.

Educatsja serdecznie zaprasza na Kocie Show Wrocław w dniu 27.03.2022 r.

w godz. 10.00 do 17.00 Sala IASE we Wrocławiu ul. Wystawowa 1

Celem pokazu jest edukacja i upowszechnianie wiedzy o felinologii, kocich potrzebach, obowiązkach opiekuna, socjalizacji, pielęgnacji oraz reklama hodowli kotów rasowych.
W pokazie mogą uczestniczyć jedynie koty zarejestrowane w WCC (World Cat Congress)

Na pokaz prosimy się zgłosić do godz. 10.00.

Spośród zgłoszonych kotów zostanie wybrana Miss i Mister Pokazu, głosami publiczności.

Planujemy również inne konkursy, m.in. na najładniejszą ekspozycję klatki itp. - szczegóły wkrótce ;)

Zgłoszenie zawierające:

1. prezentowaną rasę
2. przynależność klubową oraz nazwę federacji
3. imię i nazwisko hodowcy
4. potwierdzenie dokonania przelewu: 60 zł na konto ING Bank Śląski S.A. PL 90 1050 1575 1000 0097 0148 2516
5. informację o chęci skorzystania z klatki organizatora lub przywiezieniu swojej klatki.

prosimy przesłać na adres: pokazkotow@gmail.com.

Wymagania weterynaryjne: Koty uczestniczące w Pokazie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Książeczka zdrowia z aktualnymi szczepieniami. Kocięta powinny mieć ukończone 14 tygodni.

Pokaz jest objęty nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Ilość klatek jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie nie przyjęcie zgłoszenia bez podania przyczyny.

Pokaz organizowany w reżimie sanitarnym związanym z COVID-19

Na Pokazie obowiązuje zakaz sprzedaży Kotów.

Serdecznie zapraszamy ☺


Regulamin Uczestnictwa

 • Organizatorem pokazu jest Educatsja.
 • Wystawca oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przepisów regulaminu wewnętrznego obiektu.
 • Dzieci mogą przebywać na terenie pokazu tylko pod opieką swoich opiekunów i wyłącznie na ich odpowiedzialność. Zaleca się zachowanie ostrożności w kontakcie ze zwierzętami.
 • Teren pokazu zabezpieczony jest przez ochronę.
 • W pokazie mogą uczestniczyć tylko koty zarejestrowane w The World Cat Congress.
 • Pokaz jest objęty nadzorem weterynaryjnym.

Koty uczestniczące w pokazie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Od wystawców wymagana będzie do okazania książeczka zdrowia (paszport) kota z aktualnymi szczepieniami (szczepienie musi być wykonane nie wcześniej niż 2 lata i nie później niż 15 dni przed pokazem) oraz zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia kota wystawione nie później niż trzy dni przed pokazem. Koty muszą być zachipowane. Kocięta muszą mieć ukończone 3 miesiące.

 • Prelegenci prowadzą wykłady i warsztaty w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie.
 • Podczas pokazu ZAKAZANA jest SPRZEDAŻ kotów.
 • Za ekspozycje zwierząt w klatkach, kojcach odpowiadają Wystawcy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, będących wynikiem zachowania wystawianych kotów.
 • Wysłanie zgłoszenia na pokaz jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków pokazu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania na terenie pokazu oraz wykorzystania tych materiałów do celów marketingowych.